Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2004

Jiří Večerník:
Editorial [783]

Večerník, Jiří. 2004. „Editorial.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (6): 783-784

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz