Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2004

Natalie Simonová:
Theory and Practice in the Analysis of Longitudinal Data (QMSS Workshop/Seminar) [909]

Simonová, Natalie. 2004. „Theory and Practice in the Analysis of Longitudinal Data (QMSS Workshop/Seminar).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (6): 909

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz