Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2004

Jiří Večerník:
Tony Atkinson – Bea Cantillon – Eric Marlier – Brian Nolan: Social Indicators: The EU and Social Inclusion [894]

Večerník, Jiří. 2004. „Tony Atkinson – Bea Cantillon – Eric Marlier – Brian Nolan: Social Indicators: The EU and Social Inclusion.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (6): 894-896

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz