Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2004

Petr Matějů, Anna Vitásková:
Peter A. Hall – David Soskice (eds.): Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage [891]

Matějů, Petr, Anna Vitásková. 2004. „Peter A. Hall – David Soskice (eds.): Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (6): 891-893

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz