Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2004

Marek Hrubec:
Towards Global Justice: An Interview with Nancy Fraser [879]

Hrubec, Marek. 2004. „Towards Global Justice: An Interview with Nancy Fraser.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (6): 879-890

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz