Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2004

Jan Drahokoupil:
Re-Inventing Karl Polanyi: On the Contradictory Interpretations of Social Protectionism [835]

Drahokoupil, Jan. 2004. „Re-Inventing Karl Polanyi: On the Contradictory Interpretations of Social Protectionism.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (6): 835-850

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz