Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2005

Karel Müller, Jr.:
Ján Sopóci: Záujmové skupiny v slovenskej politike v devaťdesiatych rokoch [184]

Müller, Karel, Jr.. 2005. „Ján Sopóci: Záujmové skupiny v slovenskej politike v devaťdesiatych rokoch.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (1): 184-186

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz