Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2005

Zdeněk R. Nešpor:
Haldis Haukanes: Velká dramata – obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova [145]

Nešpor, Zdeněk R.. 2005. „Haldis Haukanes: Velká dramata – obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (1): 145-170

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz