Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2005

Pavel Machonin:
K dílu profesora Jaroslava Krejčího „Postižitelné proudy dějin“ [145]

Machonin, Pavel. 2005. „K dílu profesora Jaroslava Krejčího „Postižitelné proudy dějin“.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (1): 145-170

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz