Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2005

Jiří Musil:
Jaroslav Krejčí: Postižitelné proudy dějin [145]

Musil, Jiří. 2005. „Jaroslav Krejčí: Postižitelné proudy dějin.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (1): 145-170

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz