Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2005

Bohuslav Blažek:
Beyond the Theory of Knowledge (A Celebratory Obituary) [143]

Blažek, Bohuslav. 2005. „Za teorií poznání (radostný nekrolog).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (1): 143-144

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz