Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2005

Tomáš Kostelecký:
A Model for Predicting Election Results – An Alternative Approach to Estimating Election Results in Electoral Districts [79]

Kostelecký, Tomáš. 2005. „Model predikce výsledků voleb – alternativní přístup k odhadům volebních výsledků ve volebních obvodech.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (1): 79-102

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz