Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2005

Marek Skovajsa:
Editorial [4]

Skovajsa, Marek. 2005. „Editorial.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (1): 4-6

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz