Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2005

Czech issue

Content

Martin Lux:
Editorial [204]

ARTICLES

Jiří Musil:
How the Sociology of Housing Emerged [207]

Martin Lux:
On Housing Satisfaction among Czech Citizens [227]

Tomáš Kostelecký:
The Czech Population’s Opinions on the Housing Situation and Housing Policy: Does the Czech Republic Have ‘Housing Classes’? [253]

Petr Sunega:
The Effectiveness of Selected Housing Policy Subsidies in the Czech Republic [271]

STUDIES

Božena Valentová:
The Development of Social Housing with a Focus on Targeted Housing for Certain Social Strata [301]

EMPIRICAL RESEARCH

Jaroslav Dupal:
The Housing Situation of Young People and Their Attitudes to Acquiring a Flat at the Local Level [317]

REVIEWS

Petr Sunega:
Annet Steinführer: Wohnstandortentscheidungen und städtische Transformation [327]

Tomáš Kostelecký:
Martin Lux, Daniel Čermák, Miroslava Obadalová, Petr Sunega, Zdena Vajdová: Bydlení – věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie [330]

Jana Barvíková:
Ivan Bičík a kol.: Druhé bydlení v Česku [332]

Jana Barvíková:
Luděk Sýkora (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky [334]

Martin Lux:
R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.): High-rise housing in Europe: Current Trends and Future Prospects [336]

INFORMATION

Karel Maier:
Projekt Sustainable Refurbishment Europe [339]

Daniela Grabmüllerová:
Konference ministrů zemí Evropské unie odpovědných za bytovou politiku [340]

Jiří Nekvapil:
Etnometodologické workshopy v Sýrii [343]

Marek Skovajsa:
Konference projektu REMES (Elektronické vícejazyčné servisní centrum pro sociální vědy) [346]

Alice Červinková:
První mezinárodní letní škola „Věda a společensko-vědní disciplíny v měnícím se světě“ [348]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz