Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2005

Lukáš Novotný:
Mutual Perceptions and Cross-Border Experiences – Czechs and Germans as Neighbours [532]

Novotný, Lukáš. 2005. „Mutual Perceptions and Cross-Border Experiences – Czechs and Germans as Neighbours.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (3): 532-534

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz