Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2005

David M. Olson:
The Research Committee of Legislative Specialists and East-West Research on Post-Communist Parliaments: A Decade-Long Relationship [527]

Olson, David M.. 2005. „The Research Committee of Legislative Specialists and East-West Research on Post-Communist Parliaments: A Decade-Long Relationship.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (3): 527-527

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz