Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2005

Zdenka Mansfeldová:
Laurenţiu Ştefan: Patterns of Political Elite Recruitment in Post-Communist Romania [512]

Mansfeldová, Zdenka. 2005. „Laurenţiu Ştefan: Patterns of Political Elite Recruitment in Post-Communist Romania.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (3): 512-514

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz