Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2005

Heinrich Best and Michael Edinger:
Converging Representative Elites in Europe? An Introduction to the EurElite Project [499]

Edinger, Heinrich Best and Michael. 2005. „Converging Representative Elites in Europe? An Introduction to the EurElite Project.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (3): 499-510

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz