Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2005

Petr Kopecký:
Parliaments in Central and Eastern Europe: Changing Legislative Institutions [361]

Kopecký, Petr. 2005. „Parliaments in Central and Eastern Europe: Changing Legislative Institutions.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (3): 361-374

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz