Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

Hana Maříková:
Rodina na prelome tisícročia [766]

Maříková, Hana. 2005. „Rodina na prelome tisícročia.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (4): 766

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz