Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

-mp-:
Sympozium s mezinárodní účastí Osobnost a dílo Karla Krejčího (Slovanský ústav AV ČR a Polský institut v Praze) [763]

-mp-, . 2005. „Sympozium s mezinárodní účastí Osobnost a dílo Karla Krejčího (Slovanský ústav AV ČR a Polský institut v Praze).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (4): 763-763

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz