Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

Zdenka Vajdová:
Marc Morjé Howard: The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe [755]

Vajdová, Zdenka. 2005. „Marc Morjé Howard: The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (4): 755-758

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz