Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

Zuzana Kusá:
Ján Sopóci a kol.: Slovensko v 90-tych rokoch: osem pohľadov [732]

Kusá, Zuzana. 2005. „Ján Sopóci a kol.: Slovensko v 90-tych rokoch: osem pohľadov.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (4): 732-735

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz