Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

Joanna Derdowska:
Wojciech Kalaga (ed.): Dylematy wielokulturowości (Dilemata multikulturalismu); Andrzej Szahaj: E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (Dilemata multikulturalismu a politické korektnosti) [726]

Derdowska, Joanna. 2005. „Wojciech Kalaga (ed.): Dylematy wielokulturowości (Dilemata multikulturalismu); Andrzej Szahaj: E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (Dilemata multikulturalismu a politické korektnosti).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (4): 726-728

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz