Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

Miloslav Petrusek:
Personal Congratulations to Jan Sedláček [711]

Petrusek, Miloslav. 2005. „Velmi osobní gratulace Janu Sedláčkovi.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (4): 711-714

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz