Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

Jiří Buriánek:
Doc. Jan Sedláček oh His 70th Birthday [709]

Buriánek, Jiří. 2005. „Doc. Jan Sedláček sedmdesátiletý.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (4): 709-710

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz