Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

Miloslav Petrusek:
Professor Zygmunt Bauman on His 80th Birthday [693]

Petrusek, Miloslav. 2005. „Prof. Zygmuntu Baumanovi k 80. narozeninám.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (4): 693-696

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz