Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

Silvia Capíková:
Between Order and Chaos: Law in the Period of Post-Communist Transformation in Slovakia [617]

Capíková, Silvia. 2005. „Medzi poriadkom a chaosom: právo v období post-komunistickej transformácie na Slovensku.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (4): 617-640

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz