Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

Jiří Přibáň:
The Tradition, Codification and Interpretation of the Civic and the Ethnic Concepts of the Nation: Reflections on the Temporal Dimension of Constitutionality and Constitutional Symbolism [563]

Přibáň, Jiří. 2005. „Tradice, kodifikace a interpretace občanského a etnického pojetí národa: úvaha o časové dimenzi ústavnosti a ústavním symbolismu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (4): 563-582

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz