Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2005

Czech issue

Content

Marek Skovajsa:
Editorial [554]

Jiří Přibáň:
Foreword to the special thematic section [560]

THE SOCIOLOGY OF LAW IN THE VISEGRAD COUNTRIES

Jiří Přibáň:
The Tradition, Codification and Interpretation of the Civic and the Ethnic Concepts of the Nation: Reflections on the Temporal Dimension of Constitutionality and Constitutional Symbolism [563]

Jacek Kurczewski:
The Legislative Factory. The Issue of Political Representation in the Polish Third Republic [583]

Zoltán Fleck:
The Architects of Democracy [601]

Silvia Capíková:
Between Order and Chaos: Law in the Period of Post-Communist Transformation in Slovakia [617]

Articles

Joanna Kurczewska:
Polish Sociology – From ‘October’ to ‘June‘ (1956–1989) [641]

Vera Szabari:
A Brief History of Hungarian Sociology between 1948 and 1989 [659]

Essay

Jarosław Kilias:
“Many a Hungarian can’t help being Hungarian”: a Sociological Description of National Identification [675]

JUBILEES

Miloslav Petrusek:
Professor Zygmunt Bauman on His 80th Birthday [693]

Zygmunt Bauman:
The Demons of an Open Society [697]

Jiří Buriánek:
Doc. Jan Sedláček oh His 70th Birthday [709]

Miloslav Petrusek:
Personal Congratulations to Jan Sedláček [711]

REVIEWS

Karel Müller:
Pavel Machonin: Česká společnost a sociologické poznání. Problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. století do současnosti [715]

Libora Oates-Indruchová:
Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách [719]

Helena Kubátová:
Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust [722]

Joanna Derdowska:
Wojciech Kalaga (ed.): Dylematy wielokulturowości (Dilemata multikulturalismu); Andrzej Szahaj: E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (Dilemata multikulturalismu a politické korektnosti) [726]

Miloslav Petrusek:
Karel Krejčí: Sociologie literatury [729]

Zuzana Kusá:
Ján Sopóci a kol.: Slovensko v 90-tych rokoch: osem pohľadov [732]

Miloslav Petrusek:
Adela Kvasničková (ed.): Paradigmy sociológie kultúry [736]

Miloslav Petrusek:
Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová (eds.): Mýty naše slovenské [738]

Adéla Kvasničková:
Ľudovít Turčan, Robert Klobucký: Denníky sociológov I. Alexander Hirner. 1953–1955 [740]

Csaba Szaló:
Časopis Replika – patnáct let kritické sociologie v Maďarsku [743]

Eleonóra Hamar:
Viktor Karády: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után (Přeživší a znovu-začínající. Kapitoly ze sociologie maďarského židovství po roce 1945) [746]

Zdeněk R. Nešpor:
Pavel Janáček: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951 [750]

Tomáš Trampota:
Václav Mezřický (ed.): Globalizace [753]

Zdenka Vajdová:
Marc Morjé Howard: The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe [755]

INFORMATION

Naděžda Horáková:
Veřejné mínění ve středoevropských souvislostech [759]

-mp-:
Sympozium s mezinárodní účastí Osobnost a dílo Karla Krejčího (Slovanský ústav AV ČR a Polský institut v Praze) [763]

Eva Sanigova:
Konference Talcott Parsons (minulost a přítomnost jedné teorie) [764]

Hana Maříková:
Rodina na prelome tisícročia [766]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz