Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

Jiří Nekvapil:
Nelson Phillips, Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction [961]

Nekvapil, Jiří. 2005. „Nelson Phillips, Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (5): 961-964

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz