Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

Blanka Soukupová:
Milena Lenderová: Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky [944]

Soukupová, Blanka. 2005. „Milena Lenderová: Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (5): 944-945

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz