Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

Daniel Kunštát:
Raymond Aron: Angažovaný pozorovatel [935]

Kunštát, Daniel. 2005. „Raymond Aron: Angažovaný pozorovatel.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (5): 935-939

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz