Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

Antonín Rašek:
PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. – Obituary [927]

Rašek, Antonín. 2005. „Zemřel PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc..“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (5): 927-930

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz