Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

Hana Maříková:
Jiřina Šiklová at 70 – Not Just about Gender Equality [919]

Maříková, Hana. 2005. „70 let Jiřiny Šiklové – aneb nejen o genderové rovnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (5): 919-921

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz