Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

Jan Maršálek:
Man and History – Which Way Out? Aron’s Answer to the Scepticism of Historical Relativism [823]

Maršálek, Jan. 2005. „ Člověk a dějiny – lze překročit vlastní stín? Aronova odpověď na skepticismus historického relativismu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (5): 823-840

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz