Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

Miroslav Novák:
Between the Primacy of Politics and Economic Development: Raymond Aron’s Sociological Conception of Industrial Societies [801]

Novák, Miroslav. 2005. „Mezi primátem politiky a ekonomickým rozvojem: Aronova sociologická koncepce industriálních společností.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (5): 801-822

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz