Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

Miloslav Petrusek:
Raymond Aron (1905–2005): The Phenomenologist and Analyst of Freedom and Evil [777]

Petrusek, Miloslav. 2005. „Fenomenolog a analytik svobody i zla.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (5): 777-800

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz