Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

Miroslav Novák:
Slovo úvodem [772]

Novák, Miroslav. 2005. „Slovo úvodem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (5): 772-776

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz