Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2005

Czech issue

Content

Miroslav Novák:
Slovo úvodem [772]

RAYMOND ARON (1905–1983)

Miloslav Petrusek:
Raymond Aron (1905–2005): The Phenomenologist and Analyst of Freedom and Evil [777]

Miroslav Novák:
Between the Primacy of Politics and Economic Development: Raymond Aron’s Sociological Conception of Industrial Societies [801]

Jan Maršálek:
Man and History – Which Way Out? Aron’s Answer to the Scepticism of Historical Relativism [823]

Marek Skovajsa:
A Sociologist Fascinated by the Singular: The Epistemology of Raymond Aron [841]

ARTICLES

Jiří Večerník:
Changes and Issues in Czech Social Policy [863]

SOCIOLOGICAL RESEARCH

Zdenka Vajdová a Jana Stachová:
The Regional Dimension of the Political Culture of the Czech Population [881]

ESSAYS

Stein Ringen:
Liberty, Freedom and Real Freedom [903]

JUBILEES

Hana Maříková:
Jiřina Šiklová at 70 – Not Just about Gender Equality [919]

Jan Sokol:
Energy Spent on Others Is Not Energy Wasted. Congratulations to Jiřina Šiklová [922]

Jiří Musil:
The Search for Integral Order: Prof. Martin Hampl at 65 [923]

PORTRAITS OF SOCIOLOGISTS

Antonín Rašek:
PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. – Obituary [927]

REVIEWS

Jiří Musil:
Jan Keller: Soumrak sociálního státu [931]

Daniel Kunštát:
Raymond Aron: Angažovaný pozorovatel [935]

Markéta Sedláčková:
Ivana Marková (ed.): Trust and Democratic Transition in Post-Communist Europe [940]

Blanka Soukupová:
Milena Lenderová: Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky [944]

Dana Hamplová:
Historická demografie 28. Mnohojazyčný demografický slovník [946]

Arnošt Svoboda:
Aleš Sekot (ed.), Dušan Leška, Jozef Oborný, Vladimír Jůva: Sociální dimenze sportu [948]

Dušan Janák:
Brian Fay: Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup [951]

Zuzana Uhde:
Nancy Fraserová, Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání? [954]

Ivo Bystřičan:
Robert B. Reich: V pasti úspěchu: Diagnóza kapitalismu 21. století [958]

Jiří Nekvapil:
Nelson Phillips, Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction [961]

INFORMATION

Nathanaël Dupré la Tour:
Konference Raymond Aron (1905–1983). CEFRES [965]

Jitka Laštovková, Yana Leontiyeva:
EU Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World [969]

Olga Nešporová:
Sedmá mezinárodní konference o smrti, Bath [970]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz