Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2006

Czech issue

Content

Marek Skovajsa:
Editorial [624]

ARTICLES

Tomáš Sirovátka, Petr Mareš:
Poverty, Deprivation and Social Exclusion: The Unemployed and the Working Poor [627]

Tomáš Lebeda:
Real Quota Theory, an Alternative Approach to Measuring Electoral Proportionality [657]

SUMMARY ARTICLE

Dana Sýkorová:
From Solidarity as a Basis of Intergenerational Family Relations to Ambivalence and Negotiation [683]

SOCIOLOGICAL RESEARCH

Eva Potužníková, Jana Straková:
Gender Differences in the Czech Republic from the Perspective of International Large-Scale Surveys [701]

Petr Fučík:
he Age Homogamy of Czech Marriages, 1920–2000 [719]

Josef Bernard:
The Social Integration of Migrants from Cities to Villages in the Czech Republic and in Austria [741]

ESSAYS

Dušan Janák:
The Social Introspection of I. A. Blaha and Wittgenstein’s Argument against a Private Language. Notes on the Introspective Approach in the Social Sciences [761]

DISCUSSIONS

Rudolf Pomazal:
Východiskem z krize českého vysokého školství nemůže být reforma jeho financování [783]

Petr Matějů, Radim Valenčík:
Polemika vzbuzující naději na konsenzus. Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce [786]

Natalie Simonová:
Změna systému je bez reformy financovaní těžko představitelná. Odpověď na diskusní příspěvek Rudolfa Pomazala [790]

INTERVIEWS

Otázky pro prof. Görana Therborna:
Skandinávie je školou kreativního sociálního myšlení [793]

JUBILEES

-mp-:
K životnímu jubileu Dilbar Alijevové [801]

Jiří Musil:
Osmdesát let Richarda Junga [803]

PORTRAITS OF SOCIOLOGISTS

Miloslav Petrusek:
Jiří Kunc (1947–2006) [807]

REVIEWS

Pavel Machonin:
Johann P. Arnason: Civilizations in Dispute. Historical Questions and Theoretical Traditions [809]

Kateřina Danielová:
Jan Hendl: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace [812]

Marek Německý:
Jiří Musil, Ivo Bayer, Hynek Jeřábek, Petr Mareš, Libor Prudký, Markéta Sedláčková, Tomáš Sirovátka, Jiří Šafr: Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii [814]

Dagmar Marková:
Martin Fafejta: Úvod do sociologie pohlaví a sexuality [817]

Martin Brabec:
Marek Hrubec (ed.): Globální spravedlnost a demokracie [820]

Lukáš Novotný:
Giovanni Sartori: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Esej o multietnické společnosti [824]

Zdeněk R. Nešpor:
Paul Heelas, Linda Woodhead (ve spolupráci s B. Steelem, B. Szerszynskim a K. Tustingovou): The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality [826]

INFORMATION

Eva Sanigova:
Konference Postparsonsovské teorie sociálních systémů [831]

Hana Maříková:
Konference Fathers and Paternity Leave: Men Do It [833]

Jitka Laštovková:
Konference Modernization of Economy and the State [835]

Jana Vobecká:
European Population Conference 2006 [837]

Yana Leontiyeva, Lukáš Novotný:
Konference Migrace – tolerance – integrace [838]

Hana Zamastilová:
Vědecké rozpravy k ukončeným badatelským a jiným projektům v SOÚ AV ČR: 2003–2005 [842]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz