Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2009

Alena Křížková:
Editorial: Work-life Balance – an Important Topic of Political Debate in Democratic Societies] [5]

Křížková, Alena. 2009. „ Úvodem: Kombinace soukromého a pracovního života – důležité téma politické debaty demokratických společností .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (1): 5-8

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz