Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2009

Hana Maříková:
Diverzita rodin, přístupů k nim a rodinných politik [228]

Maříková, Hana. 2009. „Diverzita rodin, přístupů k nim a rodinných politik .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (1): 228-229

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz