Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2009

Valerie Bryson:
Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates (Jiří Šubrt) [219]

Bryson, Valerie. 2009. „Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates (Jiří Šubrt) . .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (1): 219-222

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz