Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2009

Marek Hrubec (ed.):
Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů (Stanislav Holubec) [216]

(ed.), Marek Hrubec. 2009. „Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů (Stanislav Holubec) .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (1): 216-218

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz