Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2009

Elisabeth Beck-Gernsheim:
Die Kinderfrage heute. Über Frauenleben, Kinderwunsch und Geburtenrückgang (Kamila Krčková) [211]

Beck-Gernsheim, Elisabeth. 2009. „Die Kinderfrage heute. Über Frauenleben, Kinderwunsch und Geburtenrückgang (Kamila Krčková).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (1): 211-215

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz