Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2009

A. L. Ellingsaeter, A. Leira (ed.):
Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare States (Radka Dudová) [208]

Ellingsaeter, A. L., A. Leira (ed.). 2009. „Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare States (Radka Dudová) .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (1): 208-210

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz