Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2009

Virginia Held:
The Ethics of Care. Personal, Political, and Global (Zuzana Uhde) [205]

Held, Virginia. 2009. „The Ethics of Care. Personal, Political, and Global (Zuzana Uhde).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (1): 205-207

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz