Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2009

Czech issue

Content

THEMATIC ISSUE: PRIVATE IS PUBLIC: GENDER, CARE AND THE PUBLIC

Alena Křížková:
Editorial: Work-life Balance – an Important Topic of Political Debate in Democratic Societies] [5]

ARTICLES

Zuzana Uhde:
Towards a Feminist Concept of Care as a Critical Category of Social Inequality [9]

SOCIOLOGICAL RESEARCH

Alena Křížková, Marta Vohlídalová:
Parents in the Labor Market: Between Work and Care [31]

Michaela Potančoková:
Inadequate Mothers? The Image of a Good Mother and Its Impact on the Labour-force Participation of Mothers [61]

Hana Maříková:
Caring Fathers: Stories Full of Diversity [89]

Věra Sokolová:
Father, Father, and Child: Gay Men and Parenthood in the Czech Republic [115]

Michaela Bartošová:
Women over Thirty – Specific Reproductive Strategies and Their Sources [147]

Lenka Slepičková:
How Men and Women Experience Infertility: Gender Aspects of Assisted Reproduction [177]

REVIEWS

Virginia Held:
The Ethics of Care. Personal, Political, and Global (Zuzana Uhde) [205]

A. L. Ellingsaeter, A. Leira (ed.):
Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare States (Radka Dudová) [208]

Elisabeth Beck-Gernsheim:
Die Kinderfrage heute. Über Frauenleben, Kinderwunsch und Geburtenrückgang (Kamila Krčková) [211]

Marek Hrubec (ed.):
Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů (Stanislav Holubec) [216]

Valerie Bryson:
Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates (Jiří Šubrt) [219]

INFORMATION

Blanka Nyklová:
Zpráva z doktorandského kurzu a workshopu FEMCIT – Výzkum genderovaného občanství a ženských hnutí v multikulturní Evropě [223]

Zdeněk Sloboda:
Mají se české (a slovenské) sociální vědy zabývat sexualitou? [225]

Hana Maříková:
Diverzita rodin, přístupů k nim a rodinných politik [228]

Kateřina Dovrtělová:
Zpráva z konference Když senioři potřebují pomoci [230]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz