Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2006

Jiří Večerník:
Branko Milanovic: Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality [608]

Večerník, Jiří. 2006. „Branko Milanovic: Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (3): 608-609

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz